Praktické informace

Organizační řád Beskydského hudebního léta

Zakoupením vstupenky návštěvník souhlasí s organizačním řádem a pokyny pro návštěvníky Beskydského hudebního léta.

Vstupenky

Vstupenky na Beskydské hudební léto
– vstupné STANDARD: 390,- Kč
– vstupné DĚTI (do 150 cm výšky) a ZTP/P: 250,- Kč
děti do 2 let: vstup ZDARMA

Na požádání pořadatelů vstupenku předložte u vstupu ke kontrole. Padělání vstupenek je nepřípustné a trestá se podle zákona. Každý návštěvník bude u vstupu označen identifikačním náramkem, s nímž bude možný vstup a výstup z areálu během koncertu. Je nutné mít toto označení na ruce po celou dobu konání koncertu. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje.

Bezpečnost

Z důvodu bezpečnosti bude u vstupu provedena osobní prohlídka.

Návštěvník musí respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby.

Do areálu není dovoleno vnášet jakékoliv potraviny (výjimku tvoří děti), nápoje, pet láhve (přípustná bude láhev do 0,5 l), skleněné láhve, plechovky, zbraně, nože, nůžky a další předměty, které by mohly být pořadatelem označeny za nebezpečné.

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené na věcech, ani za újmu na zdraví.

Osobám mladším 18 let zákaz konzumace alkoholu. Silně podnapilé osoby, které svým chováním ohrožují ostatní, a také osoby, které svým chováním ohrožují ostatní, budou z areálu vyvedeny bez nároku na vrácení vstupného.

Počasí

Koncerty se konají za každého počasí.

Psi

Do areálu Sluníčko je během Beskydského hudebního léta zákaz vstupu se psy. Výjimkou je pouze asistenční pes – ZTP, ZTP/P.

Fotografování

Na neprofesionální úrovni je povoleno.

Akreditace zástupců medií v den koncertu na recepci hotelu, fotografický filmový záznam možný pouze v rozsahu a čase určených umělcem.

GDPR

Pořadatel a umělci si vyhrazují právo fotografického, filmového, video a televizního záznamu koncertu a atmosféry koncertu. Návštěvník zaznamenaný na dokument může být dále zveřejňován bez dalšího upozornění a finanční náhrady.

V případě online nákupu vstupenek na www.beskydskehudebnileto.cz zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů. Informace jak zpracováváme osobní údaje najdete zde.