4ZŠ Frýdek-Místek

Základní škola Frýdek-Místek
Komenského 402, 738 01 Frýdek-Místek
e-mail: 4zsfm@4zsfm.cz, tel: +420 558 432 551
IČ: 68157894
Datová schránka: feuhuph

Škola OnLine

Přihlášení

Vážení rodiče, zde se můžete přihlásit do Školy OnLine pro zjištění informací o vašem dítěti.

eStrava

Školní psycholog

Mgr. Kateřina Frainšicová


Kontakt:    psycholog@4zsfm.cz

 

Konzultace vždy po předchozí domluvě(přítomnost ve škole pondělí 7.30. - 13.30 a středa 7.30 – 11.40).

Náplň práce:
•    poskytuje odbornou spoluúčast při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání,
•    napomáhá při diagnostice výukových a výchovných obtíží žáků,
•    podílí se na péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
•    provádí individuální případovou práci se žáky v osobních problémech (konzultace, vedení…),
•    podílí se na prevenci školního neúspěchu žáků,
•    konzultuje s žáky a jejich zákonnými zástupci techniky a hygienu učení,
•    podporuje spolupráci třídy a třídního učitele,
•    poskytuje individuální konzultace pedagogickým pracovníkům v oblasti výchovy a vzdělávání žáků,
•    vede konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech žáků,
•    pomáhá při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí,
•    spolupracuje s ostatními poskytovateli poradenských služeb na škole (výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog, třídní učitelé),
•    spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními,
•    metodicky pomáhá pedagogickým pracovníkům při přípravě vyrovnávacích opatření potřebných žáků,
•    provádí diagnostiku sociálního klimatu ve třídách,
•    vede programy pro třídní kolektivy zaměřené na zlepšení vztahů mezi jednotlivými žáky, na prevenci a případné řešení šikany.