4ZŠ Frýdek-Místek

Základní škola Frýdek-Místek
Komenského 402, 738 01 Frýdek-Místek
e-mail: 4zsfm@4zsfm.cz, tel: +420 558 432 551
IČ: 68157894
Datová schránka: feuhuph

Škola OnLine

Přihlášení

Vážení rodiče, zde se můžete přihlásit do Školy OnLine pro zjištění informací o vašem dítěti.

eStrava

Školní metodik prevence

Mgr. Soňa Halamová


Kontakt:   halamovas@4zsfm.cz


Konzultace vždy po předchozí domluvě.


Cílem prevence je snaha předcházet problémům a následkům, které jsou spojeny s různými druhy rizikového chování jako např. šikana, kyberšikana, záškoláctví, užívání návykových látek, rasismus …


Náplň práce:

 Konzultace dle potřeby žáků, rodičů a pedagogů, po předchozí domluvě.

Primární prevence rizikového chování u žáků v působnosti MŠMT se zaměřuje prioritně na předcházení rozvoje rizik, které směřují zejména k následujícím rizikovým projevům v chování žáků:

 • agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím multimedií, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie
 • záškoláctví
 • závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling
 • rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, prevence úrazů
 • spektrum poruch příjmu potravy
 • negativní působení sekt
 • sexuální rizikové chování


Činnost školního metodika prevence:

 • koordinace a realizace preventivního programu školy
 • metodická, koordinační, informační a poradenská činnost v oblasti primární prevence rizikového chování
 • metodická a intervenční pomoc učitelům v oblasti prevence rizikového chování
 • koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování
 • poskytování poradenských služeb žákům a jejich zákonným zástupcům v případě výskytu nějaké formy rizikového chování

 

Zajímavé internetové odkazy :
www.odrogach.cz
www.bezpecne-online.cz
www.saferinternet.cz
www.proti-sikane.saferinternet.cz
www.reknidrogamne.cz
www.internethelpline.cz
www.hoax.cz
www.minimalizacesikany.cz
www.e-bezpeci.cz
www.sikana.org
www.seznamsebezpecne.cz
www.linkabezpeci.cz
www.drogy-info.cz

www.kpbi.cz

http://www.nebudobet.cz/

 

 

Dotazníkové šetření - kyberšikana:

- výsledky zde.