4ZŠ Frýdek-Místek

Základní škola Frýdek-Místek
Komenského 402, 738 01 Frýdek-Místek
e-mail: 4zsfm@4zsfm.cz, tel: +420 558 432 551
IČ: 68157894
Datová schránka: feuhuph

Škola OnLine

Přihlášení

Vážení rodiče, zde se můžete přihlásit do Školy OnLine pro zjištění informací o vašem dítěti.

eStrava

Školní poradenské pracoviště

Na naší základní škole je zřízeno školní poradenské pracoviště, které se řídí novelou vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb na školách a školských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011Sb.
ŠPP zajišťuje poradenské služby na úrovni školy.


Můžete se na nás obrátit, má-li vaše dítě jakékoliv výchovné problémy, trpí-li poruchou učení nebo má jiné problémy se vzděláváním či chováním. Poradíme vám s výběrem střední školy, zajistíme informační materiály. Zajišťujeme také základní skupinová šetření. Jsme schopni vám pomoci při řešení problémů osobnostního a sociálního vývoje žáka, nabízíme pomoc při hledání aktuálních učebních strategií a při řešení neprospěchu, pomoc s adaptací na nové sociální prostředí.
Všechny programy probíhají se souhlasem rodičů, třídních učitelů a vedení školy během vyučování nebo následně po vyučování.


Členové školního poradenského pracoviště:


-    vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Halamová Soňa
-    výchovný a kariérový poradce: Mgr. Kania Tomáš
-    školní metodik prevence: Mgr. Halamová Soňa
-    školní speciální pedagog: Mgr. Matěj Vratislav
-    školní psycholog: Mgr. Frainšicová Kateřina