4ZŠ Frýdek-Místek

Základní škola Frýdek-Místek
Komenského 402, 738 01 Frýdek-Místek
e-mail: 4zsfm@4zsfm.cz, tel: +420 558 432 551
IČ: 68157894
Datová schránka: feuhuph

Škola OnLine

Přihlášení

Vážení rodiče, zde se můžete přihlásit do Školy OnLine pro zjištění informací o vašem dítěti.

eStrava

Novinky

INFORMACE ŘEDITELKY ŠKOLY k provozu školy ze dne 5. 5. 2021

Vážení rodiče,
v souladu s informacemi k provozu škol a školských zařízení bude výuka od 10. května 2021 do odvolání realizována ve škole následujícím způsobem:

Výsledky zápisu do 1. třídy

Vážení rodiče,
děkujeme za Vámi projevenou důvěru a účast na zápisu dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2021-2022 v naší škole.
V rámci zápisu podalo žádost 58 zákonných zástupců dětí a z tohoto počtu požádalo 10 o odklad školní docházky. Vzhledem k počtu přijatých dětí budeme ve školním roce 2021/2022 otevírat dvě první třídy.

Oznámení o konání voleb do školské rady

Ředitelka školy v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s volebním řádem pro volby členů školské rady základní školy, vydává oznámení o volbách do školské rady.

Informace k testování na covid-19 uchazečů o střední vzdělávání

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na přijímacích zkouškách je:

negativní test

žádné příznaky onemocnění COVID-19

Okresní kolo fyzikální olympiády

Ve čtvrtek 18. března 2021 proběhlo Okresní kolo fyzikální olympiády. Letos se uskutečnil již 62. ročník.
Oproti předchozím ročníkům se lišil v tom, že se toto kolo konalo distančně. Zadání úloh obdrželi soutěžící ráno o půl deváté a měli čtyři a půl hodiny na to úlohy vyřešit a svá řešení odevzdat.

Zápis do 1. tříd 2021/2022

Stanovení pravidel a kritérií pro přijetí žáků do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
informuji vás, že v souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok provázejí, bude potřebné organizaci zápisu k povinné školní docházce přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a splněny všechny zákonné povinnosti.

Aktuality k přijímacím zkouškám - odvolání proti nepřijetí na střední školu

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí je prostředkem, kterým může neúspěšný uchazeč zvrátit negativní rozhodnutí o přijetí. Odvolání je třeba podat písemně řediteli střední školy, a to ve lhůtě tří pracovních dní od doručení rozhodnutí. V případě, že budete odvolání posílat poštou, doporučuji ho poslat doporučeně, nejlépe i s dodejkou.

Aktuální informace z 12. dubna

Vážení rodiče,
jsme rádi, že jsme dnes mohli opět zahájit výuku našich žáků.
S potěšením Vám sděluji, že samotestování dětí proběhlo bez jakýchkoli problémů a v klidné atmosféře. Většina dětí zvládla testování zcela sama. Bylo patrné, že se s Vámi doma připravovali, a za to Vám patří velký dík. Pedagogové věnovali spoustu času přípravě, byli dětem oporou, povzbuzovali laskavým slovem. Několik rodičů využilo možnost osobní přítomnosti při samotestování svých dětí, někteří použili jinou variantu povolených testovacích sad. To vše z naší i Vaší strany pro spokojenost a bezpečí dětí i Vás. Nezaznamenali jsme žádný pozitivní výsledek testu, a proto se děti i pedagogové mohli s chutí pustit do práce.