4ZŠ Frýdek-Místek

Základní škola Frýdek-Místek
Komenského 402, 738 01 Frýdek-Místek
e-mail: 4zsfm@4zsfm.cz, tel: +420 558 432 551
IČ: 68157894
Datová schránka: feuhuph

Škola OnLine

Přihlášení

Vážení rodiče, zde se můžete přihlásit do Školy OnLine pro zjištění informací o vašem dítěti.

eStrava

INFORMACE ŘEDITELKY ŠKOLY k provozu školy ze dne 13. 5. 2021

Vážení rodiče,
v souladu s informacemi k provozu škol a školských zařízení bude výuka od 17. května 2021 do odvolání realizována ve škole následujícím způsobem:

Od 17. 5. do 21.5. 2021

Prezenční výuka žáků                   přípravné třídy, všech tříd 1. stupně, 6. C, 7. C, 8. C, 9. C bez rotace
Zahájení prezenční výuky žáků        6.B, 7.B, 8.B, 9.B – rotačně
Distanční výuka žáků                        6. A, 7.A, 8.A, 9.A – rotačně

Rozvrhy hodin budou pro prezenční formu výuky upřesněny třídními učiteli.

Testování žáků na covid-19:

Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále osobní přítomnost na vzdělávání zakázána (MZd). Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání dle zákona.

Průběh testování můžete zhlédnout zde.

 • testování bude probíhat dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021 (ke stažení ZDE),
 • testy budou neinvazivní, to znamená, že odběr bude z přední části nosu,
 • testování bude probíhat tzv. samoodběrem - není nutná asistence zdravotnického personálu,
 • testování žáků 1. stupně a speciálních tříd bude prováděno v pondělí před zahájením vyučování 7.30 hodin jednou týdně,
 • testování žáků 2. stupně bude prováděno v pondělí a ve čtvrtek před zahájením vyučování od 7.30 hodin,
 • žáci si test budou provádět sami pod dohledem pedagogických pracovníků,
 • žák se ve škole nemusí testovat pokud:
  • prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
  • má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů.

 

Školní stravování

 • všichni žáci, kteří mají zájem o odběr stravy, si přihlásí obědy sami,
 • ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce,
 • bude probíhat za dodržení pravidel pro neveřejné provozovny stravovacích služeb,
 • všem žákům v distanční je umožněn odběr stravy do nosičů od 13. 45 do 14.00 hodin, pokud mají zájem o odběr stravy musí si ji sami přihlásit (webová aplikace e-strava, nebo telefonicky na tel.č. 558 443 138, popř. na email vedoucí školní jídelny: marta.musalkova@sestka-fm.cz.),
 • při vyzvedávání obědů do jídlonosiče je jídlo možno vydat jen osobě, které nebyla nařízena karanténa,
 • pro cizí strávníky do odvolání nevaříme.

 

Školní družina – v budově ŠD na ul. Čejky

 • ranní od 6.00 do 7.40 hodin,
 • provoz školní družiny - denně od konce vyučování jednotlivých tříd do 16.00 hodin.
 • v době od 13.30 do 15.00 děti prosíme nevyzvedávat (za příznivého počasí budou chodit ven a bude probíhat organizovaná činnost školní družiny).
 • Vstup a pohyb třetích osob v prostorách školy:
 • vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) v době provozu školy nebo školského zařízení – pouze v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky.

 

Ochrana nosu a úst:

 • žáci - respirátory FFP2 nebo chirurgické roušky,
 • zaměstnanci školy - respirátory FFP2 (standardy dle MO MZd),
 • všichni žáci musí mít i vlastní dezinfekci a dvě náhradní roušky.

 

Děkuji za spolupráci
Ve Frýdku-Místku 13. 5. 2021
Mgr. Šárka Nahodilová
ředitelka školy